Ett tillgängligt samhälle

Konsument- och servicefrågor
Informationsblad om hur miljön inom handel och service kan göras tillgänglig för synskadade?

Offentlig miljö
Informationsblad om vad som är bra att tänka på när man skapar en miljö som är tillgänglig för personer med synnedsättning.

Nedan Synskadades Riksförbunds ställningstaganden i olika tillgänglighetsfrågor

Plattform för hemstjänst [pdf]
Plattform för hemstjänst [doc]

Tio punkter om punktskrift [pdf]
Tio punkter om punktskrift [doc]

Text som fler kan läsa [pdf]
Text som fler kan läsa [doc]

Plattform för arbetsmarknadsfrågor [pdf]
Plattform för arbetsmarknadsfrågor [doc]

Plattform om habilitering och rehabilitering [pdf]
Plattform om habilitering och rehabilitering [doc]

Plattform för syntolkning [pdf]
Plattform för syntolkning [doc]

Plattform för digital tillgänglighet [pdf]
Plattform för digital tillgänglighet [doc]

Plattform för färdtjänst och riksfärdtjänst [pdf]
Plattform för färdtjänst och riksfärdtjänst [doc]

Plattform för ledsagning [pdf]
Plattform för ledsagning [doc]

Kan också beställas från SRF Materialservice

Porto tillkommer

  1. Konsumentfrågor

    Hur ska miljön inom handel och service göras tillgänglig för synskadade?

  2. Offentlig miljö

    Här finns ett antal informationsblad som visar vad som är bra att tänka på när man skapar en tillgänglig och användbar miljö inom olika…