Två tjejer leker med stora bollar på kulturhelgen.

Idrott, aktivitet och hälsa för barn och unga med synnedsättning.

Synskadades Riksförbund, SRF, har i samarbete med Riksidrottsförbundet, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och Parasport Sverige, drivit ett treårigt projekt med finansiering från Allmänna arvsfonden.

I projektets referensgrupp har det ingått företrädare för Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Stockholms syncentral, SRF:s Stockholmsdistrikt och Parasport Stockholm.

Barn och unga med synnedsättning har inte alltid tillgång till en inkluderande idrottsundervisning eller till en aktiv fritid. Projektet har tagit fram material som vänder sig till olika målgrupper. Materialen kan användas som inspiration i arbetet med att öka barns och ungas inkludering i skolidrotten och att hitta rörelseglädjen i vardagen.

Material för nedladdning

Här hittar du det framtagna materialet från projektet.

Rörelseglädje och hälsa barn 0-5 år (pdf)
Rörelseglädje och hälsa barn och ungdom 6-18 år (pdf)
Handbok för lärare (pdf)
Idrottens möjligheter och hinder (pdf)
Informationsfolder som beskriver materialet (pdf)
Historik Idrottsprojektet (pdf)

Alla broschyer i DAISY-format (zip)

Information om tryckt material eller beställning av informationen i DAISY-format, kontakta skola@srf.nu

Filmer från projektet

Tips på bollekar för barn med synnedsättning eller blindhet

Fysisk aktivitet är livsviktigt - syntolkad

Ser du alla? (För lärare) - syntolkad

Tips på bollekar för barn med synnedsättning eller blindhet - textad

Fysisk aktivitet är livsviktigt - textad

Ser du alla? (För lärare) - textad