Händer läser punktskrift

Hur fungerar punktskriften?

Punktskriften är en kännbar, taktil, skrift som man läser av med fingertopparna

En bokstav formas som en eller flera upphöjda punkter inom ett begränsat utrymme, kallat en punktskriftscell. Den utgörs av en fyrkant med sex punkter, två i bredd och tre i höjd. Punkterna i cellen är numrerade uppifrån och ned, från ett till tre i vänstra raden och från fyra till sex i den högra raden. Dessa sex punkter räcker för att skriva alla bokstäver, siffror och skiljetecken som finns i det svenska språket.

Om du vill lära dig mer om punktskrift kan du läsa vidare på SRF:s punktskriftsida.
Du kan också beställa ett vykort med punktskriftsalfabetet genom att maila kontorservice@srf.nu