Johanna Ohlin med blont hår, grå tröja och silverhalsband framför en tegelvägg.

Ny funkionärsutbildning!

Nu startar första delen av SRFs satsning på medlems- och funktionärsutbildningen, kallad inspiratörer. Det är Johanna Olin, rikskansliet, som ska hålla i detta viktiga arbete.

Under 2022 är det tänkt att alla distrikt ska kunna erbjuda en inspirationsdag för medlemmar. Utbildade inspiratörer ska tillsammans med distrikten samla nya medlemmar och ge en trevlig och inspirerande information.

Detta är ett sätt att stärka SRF:s framtid genom att inspirera nya medlemmar med ett roligt, enkelt och intressant program. Distrikten kan även samarbeta och bjuda in till gemensamma träffar. 

Syftet med utbildningen är att säkerställa god kvalitet och höja kompetensen på medlemsutbildningen. Vi vill självklart inspirera och stärka enskilda medlemmars självbild och självtillit, samt i grupp hitta kraften att tillsammans arbeta för att nå gemensamma mål.

Framför allt vill vi i förlängningen få nya medlemmar aktiva på olika sätt. Vi har under åren haft en del funktionärsutbildningar men denna gång vill vi prova något nytt. Genom att ge inspiration för att inspirera andra redan från början kanske vi kan engagera nya medlemmar i vår fantastiska organisation.

Jag hoppas att alla distrikt är med och engagerar sig i medlemsutbildningen och att alla hittar människor som vill vara goda inspiratörer för att SRF ska växa och bli starkare!