Ett nummer av Perspektiv ligger uppslaget på ett bord. En kaffekopp står intill. Artikeln på uppslaget handlar om mode.

Annonsera i Perspektiv

Tidningen har över 12 000 prenumeranter, men når ut till långt fler personer än så!

Priser och mått

   
Storlek Mått (mm) Pris (Skr)
1/1-sida 205x263 (utf 235x305+ 5 mm) 17 500
1/2-sida, liggande 205x130 11 000
1/2-sida, stående 100x263 11 000
1/4-sida, stående 100x130 6 500
1/6-sida, stående 63x130  4 000
1/8-sida, liggande 100x62 3 500

 

Läs mer om annonser, priser och mått här.

För annonsering, kontakta:
srf.perspektiv@srf.nu

För fakturafrågor, kontakta:
Katarina Viklund
Telefon: 08-39 91 23
E-mail: katarina.viklund@srf.nu

Manusstopp och utgivning 2019:

Nummer Manusstopp
Utgivning
2 7 mars 8 april
3 7 maj 10 juni
4 12 aug 12 sept
5 23 sep 24 okt

6

11 nov

13 dec