Ulrika Norelius centervik bär mörka glasögon, har uppsatt hår samt halsband. Hon är klädd i en rutig klänning med vit tröja under. I bakgrunden syns en tegelvägg.
DO driver Ulrika Norelius Centerviks fall mot Försäkringskassan.

DO stämmer försäkringskassan

Ulrika Norelius Centervik kunde inte ansöka om föräldrapenning via Försäkringskassans webbplats. Nu har DO, Diskrimineringsombudsmannen, lämnat in en stämningsansökan mot myndigheten som krävs på 60 000 kronor.

Försäkringskassans webbtjänst är inte tillgänglig för de som använder skärmläsare. Synskadade Ulrika Norelius Centervik påtalade bristerna vid ett flertal tillfällen, men rekommenderades då att istället uppsöka ett servicekontor eller be anhöriga och kolleger om hjälp.
- Jag tycker att det är orättvist att man inte kan använda Försäkringskassans webbtjänst. Jag tycker inte att man ska få behandla folk hursomhelst och bara hänvisa till särlösningar, säger Ulrika Norelius Centervik.

Hon anmälde fallet till DO, som anser att webbtjänsten för föräldrapenning är diskriminering i form av bristande tillgänglighet. DO menade att de rekommenderade lösningarna inte är godtagbara alternativ, bland annat eftersom en ansökan innehåller privata uppgifter om ekonomi som man inte ska behöva dela med utomstående.
- Jag är glad att DO tar det här på allvar och att de vill driva fallet. Syftet för min del är att jag vill se en förändring, pengar är inte det viktiga, säger Ulrika Norelius Centervik.

Vad händer nu?
- Nu är stämningsansökan inlämnad och bollen ligger hos Stockholms tingsrätt. Vi väntar på att de ska höra av sig, exakt vad som händer sedan vet vi inte.

Vad har du fått för respons hittills på att du driver frågan?
- Bara positiv! Många vet ju inte hur systemet funkar, men när de hör om det blir de förvånade och tycker de att det är fel.