Annette sitter på huk med hunden Polka framför sig. Bakom syns buskar och barrträd.
Annette Grönholm svarar på frågor om ledarhunden. Foto: Therese Selén.

Vad vill du veta om ledarhundar?

Vem kan få en ledarhund? Får man gå fram och hälsa och kan den skilja på röd och grön gubbe? Annette Grönholm jobbar på ledarhundsverksamheten och får många frågor. Här är några:

Vem kan få en ledarhund?
– Den som har avsaknad av ledsyn, är över 18 år och bosatt i Sverige. Man måste också ha behov av en ledarhund, ha förmåga att ge hunden god omsorg och goda levnadsvillkor och man måste själv hitta i sin egen omgivning.

Får man ta med sin ledarhund överallt, typ på restauranger, butiker och arbetsplatser?
– Enligt Livsmedelsverket får ledarhunder följa med i livsmedelsbutiker, om föreståndaren tycker att det är okej. På restaurang får man ta med ledarhunden om restaurangägaren tillåter det. Detsamma gäller på de andra ställena också. Ibland kan en del föreståndare säga att hunden skulle ge andra kunder allergiska reaktioner, men det är ju en liten risk att någon av de få personer som har ledarhund i Sverige skulle träffa på en hundallergiker. SRF har en överenskommelse med Astma- och allergiförbundet som går ut på att ledarhundsföraren och personen med hundallergi själva ska lösa eventuella problem.

Kan jag träna min hund till att bli en ledarhund?
– Nej, det kan man inte. MFD (Myndigheten för delaktighet) upphandlar hundar åt SRF och för närvarande så har vi tre leverantörer som dresserar hundar åt oss.

Vet hunden vart den ska gå?
– Nej, det är ledarhundsföraren som måste ha orienteringen.

Får man hälsa på en ledarhund?
– Om hunden har sin sele på sig ska man inte störa, då arbetar ekipaget. Om hunden är i koppel så kan man prata med ledarhundsföraren och fråga om man får hälsa på hunden.

Kan vilken hundras som helst bli en ledarhund?
– Nej. Vi använder oss till 80 procent av labradorer eftersom de har visat sig ha de egenskaper som krävs. En ledarhund ska vara självständig och kunna ta egna initiativ. Samtidigt måste den vara mjuk och följsam och lyssna på sin förare. Samarbetsvilja och lyhördhet är också viktigt. Det finns även några schäfrar och kungspudlar som är ledarhundar.

Hur vanligt är det att ni måste ta tillbaka en ledarhund och vilken är den vanligaste orsaken då?
– Det är mycket ovanligt. Det skulle exempelvis kunna handla om att ledarhundsförarens sociala situation inte varit den bästa.

Vet hunden om det är röd eller grön gubbe?
– Nej.

Hur signalerar hunden till sin förare om det är en trottoarkant eller annat hinder i vägen?
– Hunden är tränad att stanna vid kant, trapp och den väjer för hinder, både högt och lågt.

Läs mer på www.srf.nu/ledarhund

Visste du att…
i länder som: Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Ryssland, Spanien, Italien, Schweiz, Grekland, USA, Australien, Finland och Norge finns det lagar som förbjuder diskriminering av ledarhundsförare. Där har ledarhundsföraren laglig rätt att ta med sin ledarhund på till exempel restauranger, butiker och andra ställen. I Sverige finns ingen sådan lag.