Halvkroppsbild Alireza G. Alipour iförd blå jacka.
På grund av tolkningsförändring av Arbetsförmedlingen riskerar entreprenören Alireza G. Alipour att bli av med sitt arbetsbiträde och bli återbetalningsskyldig på 241 000 kronor.

“Myndighetssverige slår sönder mitt liv”

Alireza G. Alipour är egenföretagare och har haft rätt till bidrag för personligt biträde sedan 2004. På grund av en ändring i arbetsförmedlingens tolkningar tvingas han att betala tillbaka 241 000 kronor. Nu riskerar han att gå i konkurs.

Förutsättningen för att Alireza G. Alipours egenföretagande har kunnat fungera är det statliga stödet till personligt biträde. Han har bland annat åkt taxi i tjänsten för att han inte kan köra bil eller använda färdtjänsten och anlitat en ekonomibyrå för att han inte kan läsa och bokföra kvitton själv. För att formge visuell information har han tagit in kompetens inom layout.
– Jag kunde lämna bort en arbetsuppgift som tog mig tre timmar till en seende som gjorde den på en kvart. Det var i det fallet mest produktivt att leja ut den tjänsten.

Trots att bidraget är mindre än de faktiska kostnaderna som synnedsättningen medför så har det rullat på, fram tills reglerna för ett tag sedan fick en ny tolkning av myndigheten. Då kom återbetalningskravet, 241 000 kronor, som skulle betalas tillbaka för åren 2015–2017. Alireza är inte längre berättigad till samma stöd som innan. Det som han tidigare har sett som ett ändamålsenligt och flexibelt bidrag, som har fyllt sin funktion, går nu inte att använda.

Hur blev det så här? Enligt Alireza G. Alipour finns det två anledningar till att situationen har uppkommit. Den ena är att olika myndigheter bedömer ordet kostnad olika. Enligt Skatteverket är en kostnad det som tas upp i bokföringen, men så bedöms det inte enligt arbetsförmedlingen. Enligt den myndigheten är en kostnad endast giltig om det finns en transaktion att knyta den till. Den andra anledningen till att Alireza inte längre kan använda sig av stödet är att transaktioner inte längre bedöms på samma sätt. För att kunna ta del av bidraget behöver egenföretagaren nu avlöna en och samma person som extra ögon. Personen som egenföretagaren anställer behöver därför ha kompetens inom samtliga delar där egenföretagaren behöver hjälp.

Enligt Alireza är detta en omöjlig förutsättning, då det inte går att hitta en och samma person med så spridda kompetenser, som dessutom ska gå med på att jobba en oregelbunden mängd timmar från månad till månad.
– Det som arbetsförmedlingen gör med den nya tolkningen är att uppmana till arbetslöshet. Myndigheten förstår inte företagarens komplexa verklighet, trots talet om att stimulera jobb och företagande, säger han.

Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, menar att den grundläggande orsaken till Alireza G. Alipours nya situation är att förordningar och tolkningar av dessa förändras över tid.
– Syftet har inte varit att ändra tolkningen, men när man gör förändringar i förordningar och föreskrifter så kan det påverka. Här behöver vi göra en kvalitetssäkring. Vi har fått tydliga signaler om att något har hänt och det ska vi se över.

För att få en bättre uppfattning om vad som har hänt ska Arbetsförmedlingen nu titta på hur statistiken ser ut för bidraget och om de kan se någon ökning av antalet personer som väljer att ompröva sitt beslut. De ska också möta de personer som anser sig drabbade.
– Vi fattar beslut efter förordningen, men försöker förstå om det finns ett problem kring vår tolkning eller om det är något annat det gäller.

Alireza G. Alipour sitter på två olika stolar i frågan. Den ena positionen är som egenföretagare och gäller hans egen ekonomi och framtid. Den andra positionen är som förtroendevald styrelseledamot där han representerar alla Synskadades Riksförbunds medlemmar. Han är orolig både för sin egen och andras del. Reglernas nya tolkning berör inte endast egenföretagare, utan skapar ändrade förutsättningar även för den som är anställd.
– Jag tänker att det är en riktig katastrof. Den nya tolkningen gör att arbetsgivare kommer att dra sig för att anställa. Bara det att man inte längre kan åka taxi i tjänsten samtidigt som inte heller färdtjänsten medger det kommer att bli en stoppkloss. Man kan säga tack och adjö till det här stödet, för det är inte ändamålsenligt längre.

Om återbetalningskravet inte dras tillbaka är Alirezas firmas dagar räknade. Han har inte de 241 000 kronor som myndigheten kräver tillbaka och han kan inte göra sitt jobb med de nya förutsättningarna.
– Det känns förfärligt. Myndighetssverige slår sönder mitt liv. Jag är 39 år och förväntas vara som mest produktiv, men jag kan inte vara det för att Arbetsförmedlingen tolkar om en regel. Samma regel som tidigare varit möjliggörande.

Alireza G. Alipour är inte den enda som påverkats av förändringarna. Annika Östling sitter också i Synskadades Riksförbunds styrelse, och är även hon egenföretagare. Annika har använt bidraget till personligt biträde sedan 1986. Hon fick ett återbetalningskrav som sedan byttes mot varsel om att inte få bidraget när hennes beslut löper ut.

Hon har endast en kund och måste redovisa sina timmar på en hemsida som inte är tillgänglig. Kan hon inte köpa den tjänsten så måste hon lägga ner. Trots att hon inte kan få betalt av sin kund utan hjälp av personligt biträde så ansågs hon, liksom Alireza, inte ha använt stödet rätt.

Annika Östling och Alireza G. Alipour känner en hopplöshet som de beskyller myndigheten för.
– Det är som att tjänstemännen inte förstår att vi har ett sinne mindre. Synskadade förlorar mark på område efter område. Folk säger att vi inte ska prata diagnoser, men de måste ju fatta att vi saknar ett sinne som för andra är självklar.

text & foto: Caroline Gollungberg