Det egyptiska wedjatögat, svarta breda streck som bildar formen av ett öga med en stor svart pupill och markerat ögonbryn. Under ögat går ytterligare ett  streck som är  våggformat.
FN:s mål är att världens ögonhälsa tar ett stort kliv framåt.

Bättre ögonhälsa i hela världen

Den 23 juli antog FN en resolution om att världens ögonhälsa ska förbättras rejält fram till 2030.

Planen är att de 1.1 miljarder människor i världen som har synnedsättningar som går att förebygga eller behandla ska få den ögonvård de behöver.

Målet är att allt färre människor ska bli synskadade. De ögonsjukdomar som kan åtgärdas ska behandlas.

WHO, Världshälsoorganisationen beräknar att 1,1 miljarder människor har synskador som skulle ha gått att förebygga eller bota om de fått behandling.

FN-resolutionen om hur världens ögonsjukvård ska tacklas är den första i sitt slag som har antagits av världssamfundets 193 medlemsstater.  

De nya målen för förbättrad ögonhälsa ska ingå i FN:s hållbarhetsmål, när de uppdateras härnäst.

Men för att det ska bli så måste regeringar och internationella organisationer jobba hårt.

– Vi välkomnar detta avgörande ögonblick för alla som lever på vår planet utan tillgång till ögonhälsa. Detta kommer dock bara att göra skillnad för några av de fattigaste på jorden om regeringarna agerar nu, sa Caroline Casey, ordförande för the International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB).

Länk till pressmeddelande på engelska om FN:s resolution.

Länk till kommentarer från IAPB.