Branschföreningar

Föreningar av synskadade, som är öppna för medlemmar över hela landet, kan anslutas till SRF:s riksförbund som branschförening och har då samma ställning som ett distrikt.

De ska vara demokratiskt uppbyggda, ha ett ändamål som stämmer överens med förbundets syfte och ska kunna berika SRFs verksamhet med sitt perspektiv. Det är förbundsstyrelsen som fattar beslut om en förening ska anslutas till SRF.

 1. Bransch Sällskapet Seglare med synnedsättning SMS

 2. Bransch LHON Eye Society

 3. Bransch Aniridi Sverige

 4. Bransch Svenska NCL Föreningen (f.d Spielmeyer-Vogts)

 5. Bransch Synskadade Öst- och Centraleuropéer

 6. Bransch Persisktalande synskadade i Sverige

 7. Bransch Synskadade Kurder i Sverige

 8. Bransch Arabisktalande synskadade i Sverige

 9. Bransch Synskadade Konstnärers och Konsthantverkares Förening

 10. Bransch Sveriges Synskadades Schackförbund

 11. Bransch Svenska RP-Föreningen