Skyltar Folkhögskola Synkurs på stolpe
För att rädda synkurserna på follkhögskolan planerade Erik Lönnroth och Camilla Svensson att våldgästa folkhögskolenämndens möte för att föra fram sitt ärende, vilket gav ett lyckat resultat.

Alert samarbete räddade synkurser

Efter hot om nedläggning lyckades fyra SRF-distrikt i väst blåsa nytt liv i Fristads folkhögskolas synkurser. Genom ett nära samarbete förmådde man vända politikerna. text & foto: Caroline Gollungberg

– Under några års tid har folkhögskolorna runtom i landet gått på knäna och framför allt har de synkurser som har funnits på olika håll dragits ner allt mer och i viss mån försvunnit, säger Erik Lönnroth, ombudsman och verksamhetsledare på Synskadades Riksförbund Göteborg.
Men han visste inte att detta skulle påverka den lokala Fristads folkhögskola.
– Plötsligt fick vi höra ryktesvägen att det hade kommit varselhot på Fristads folkhögskola och att synkurserna höll på att försvinna. Vi hade inte befarat att det var så nära, säger Erik Lönnroth.

Detta väckte fyra distrikt inom Synskadades Riksförbund, som alla skulle påverkas av en nedläggning. Erik Lönnroth tillsammans med verksamma inom SRF Bohuslän, SRF Älvsborg och SRF Skaraborg skapade snabbt en strategi, för det var bråttom. Mindre än två veckor senare skulle folkhögskolenämnden hålla sitt beslutande möte på Göteborgs folkhögskola.
– Det var mycket ringande och mejlande. På ett håll var det någon som pratade med en medarbetare på Fristad och på ett annat var det någon som fysiskt sökte upp någon chef och en tredje gjorde en flyer.
De fick veta att det handlade om pengar. Skolan behövde spara 1,4 miljoner kronor och dagen innan det beslutande mötet såg läget mörkt ut. Distrikten hade fortfarande inte fått besked om de fick närvara.
– Vi bestämde att jag och Camilla Svensson från SRF Bohuslän skulle ta oss till Göteborgs folkhögskola och våldgästa dem i lobbyn för att försöka komma in på mötet, säger Erik Lönnroth.
De hann prata med en del politiker innan mötet började, men inbjudan uteblev. Precis när de skulle gå kom en person tassande i korridoren och bad dem kom med in till mötet. Politikerna ville veta vad Synskadades Riksförbund hade för bild av situationen.

– Vi var tvungna att påtala vilka man slog emot genom det här beslutet och att den internatrehabiliterande verksamheten är så viktig.
Efter några dagar kom beslutet: Frågan skulle återremitteras och skolan fick tills vidare finnas kvar och bedriva samma verksamhet som innan.
– Historien om synkurserna slutar inte här men det blev ett positivt exempel på hur intressepolitiken handgripligen kan ge effekt och få resultat inom loppet av en månad, säger Erik Lönnroth.
Sedan beslutet 2020 finns en ny samverkansgrupp mellan Fristads folkhögskola, synverksamheten och SRF kring arbetet framåt.

Om synkurser
Synkurser anordnas för dig som har en synnedsättning. Kurserna kan ge ökad självständighet i vardagen genom användning av olika hjälpmedel. Här kan man också få tillfälle att möta andra i en liknande situation med det gemensamt att ni har en synnedsättning. Kurserna finns för deltagare i alla åldrar.

Vinjetten Så gjorde vi
Under vinjetten Så gjorde vi berättas om lyckade projekt och aktiviteter som SRF:s distrikt och lokalföreningar har genomfört. Har ni något som ni tror kan inspirera andra?
Hör av er till perspektiv@srf.nu eller ring redaktör Monica Walldén på 08-39 90 12.