Flera personer står i ett rum med ett långt rött rep mellan sig.
Bandvävning, dans, och borstbindning är bara några av alla aktiviteter som förekommit under Skapa loss vingar runt om i landet.

Kulturen lever vidare i SRF

Kulturprojektet Skapa loss har under de senaste åren erbjudit medlemmar en möjlighet att mötas genom att utöva olika kultur- och hantverksaktiviteter. Genom Skapa Loss har flera samarbeten inletts som ökar förutsättningar för person mer synnedsättning att delta i kulturaktiviteter. Projektet har nu avslutats men flera kurser drivna av medlemmarna själva fortsätter. text: Johanna Schuster

Innan projektet avslutades fick Perspektiv en pratstund med projektledaren Kim Vestin, som sedan kulturprojektets start 2018 arbetat för att skapa fler forum för kulturutövande för den som har en synnedsättning, oavsett var man bor i Sverige. Medlemmar har fått prova på allt från teater och dans till luffarslöjd och virkning. Gensvaret från medlemmarna har varit stort, särskilt från de som annars inte brukar delta. Drygt 30 procent av de som deltagit i projektets olika aktiviteter är medlemmar som tidigare inte varit aktiva.
– Här har de kunnat bygga upp sitt självförtroende som kulturutövare och fått insikt i hur man kan gå tillväga för att fortsätta vara aktiv som synskadad, säger Kim Vestin, som berättar att ett femtiotal medlemmar på egen hand har fortsatt att mötas och hålla kurser inom bland annat skrivande, konstskapande och handarbete.
De flesta av dem möttes initialt i de studiecirklar projektet startade på distans. I samband med coronapandemin våren 2020 behövde hela verksamheten anpassas för att fungera digitalt – något som inte var helt lätt med tanke på att många medlemmar upplevt att den digitala tekniken är otillgänglig. Men mötestekniken har gjort att fler aktörer inom kulturområdet, så som ABF och Nationalmuseum, fått upp ögonen för hur deras verksamhet kan bli mer tillgänglig för personer med synnedsättning. De har bland annat börjat erbjuda digitala syntolkade konstvisningar och skräddarsydda kurser över länk.
– Det här projektet har blivit framgångsrikt på ett helt annat sätt än vi hade tänkt från början, säger Kim Vestin. Hon syftar bland annat på att medlemmar som vanligtvis inte har möjlighet att delta i aktiviteter på grund av att de bor otillgängligt, har dålig färdtjänst eller svårt att träffas i fysiska sammanhang även i vanliga fall, fått en chans att mötas digitalt kring smala intressen.
Detta är något Kim Vestin tycker att SRF bör ta med sig inför framtiden, då många av medlemmarna lever med de förutsättningarna.

SRF:s förbundsordförande Niklas Mattsson har deltagit under flera av kulturprojektets aktiviteter under åren, bland annat när projektet anordnade kultur- och hantverksaktiviteter i Västernorrland och Halland.
– Kulturverksamheten har nått ut bredare än många andra aktiviteter vi anordnar och den erfarenheten måste man ta med sig och lära sig av, säger Niklas Mattsson, som tillsammans med förbundsstyrelsen gett kansliet i uppdrag att ta fram ett förslag till hur SRF ska kunna jobba vidare med kulturintresset som finns inom organisationen. Det han framförallt tycker att man bör ta med sig från projektet är hur väl distansverksamheten fungerat och hur många nygamla medlemmar organisationen lyckats aktivera tack vare möjligheterna som öppnas upp när man kan delta hemifrån.

Kim Vestin håller med och menar att fler får möjlighet att engagera sig i SRF-aktiviteter i distansmötesformen. Tillsammans med SRF Folkbildning har hon därför tagit fram tre studiehandledningar att beställa för den som önskar organisera en studiecirkel inom till exempel konst eller skrivande eller för den som vill starta en bokcirkel. Studiehandledningarna är utformade så att vem som helst kan driva cirkeln, oavsett förkunskaper.

Aktiviteterna som anordnats inom ramen för projektet har förutom att skapa glädje för medlemmarna i detta nu även förändrat möjligheterna inför framtiden. Genom samarbeten med bland andra Moderna Museet och Konstfrämjandet håller möjligheterna som synskadad att ta del av kulturupplevelser och pedagogisk verksamhet på att förändras till det bättre. Moderna Museet planerar exempelvis att tillhandahålla ledsagare på plats. Man vill också utbilda samtlig personal så att de ska kunna syntolka alla visningar. På det viset ska man som synskadad inte behöva gå på en särskild visning.
– Det ska inte vara ett vi och dem, säger Malin Hillberg, konstpedagog på Moderna Museet, som även fortsättningsvis kommer att genomföra pedagogisk verksamhet på bland annat SRF:s barn- och ungdomsläger.

Framförallt har samarbeten som genomförts under projektet lett till att andra aktörer inom kulturområdet uppmärksammats på SRF-medlemmarnas behov och att vi finns.
– Vissa aktörer verkar inte ens ha varit medvetna om att våra medlemmar är intresserade. Men genom samarbetet har vi synliggjort det intresse som finns, säger Kim Vestin.
Det sista Kim Vestin gjorde inom projektet var att genomföra en workshop med utgångspunkt i den handbok som projektet tagit fram. Handboken Skapa Loss – så organiserar du kulturaktiviteter, består av 100 sidor tips och inspiration kring hur man genomför en kulturaktivitet. Allt från tips på hur man planerar, hittar finansiering och marknadsför till hur man hittar ledare och jobbar för att skapa ett tryggt sammanhang. Handboken ska hjälpa medlemmar att på egen hand organisera medlemsaktiviteter både med och utan kulturinnehåll och finns att beställa hos SRF materialservice.
Projektet har visat att kultur är viktigt för många, men livsviktigt för andra. Det har blivit tydligt när enskilda medlemmar berättat om livsomvälvande erfarenheter.
– Den här typen av aktiviteter kan göra hela skillnaden på om man tycker det är roligt att leva eller inte. Vi på SRF kan genom vår verksamhet förändra våra medlemmars liv, säger Kim Vestin. 

Tips till distrikt och lokalföreningar som vill arrangera aktiviteter

• Beställ handboken Skapa loss – så organiserar du kulturaktiviteter, som kulturprojektet tagit fram, med konkreta tips på hur man genomför en kulturaktivitet. Den finns att beställa hos SRF materialservice.
• Vänta inte på att medlemmarna ska ta initiativet utan våga testa olika aktiviteter inom ramen för er medlemsverksamhet.
• De flesta vet inte vad de tycker om innan de provat, och många vågar inte prova för att de tror att de inte kommer klara av det. Fokusera på att skapa trygga sammanhang där medlemmarna får mötas kring en rolig och lagom utmanande aktivitet.
• Titta på vilka resurser som finns lokalt – studieförbund, befintliga samarbeten inom kulturområdet eller andra offentliga och fristående kulturaktörer. Kontakta dem och undersök om era medlemmar kan få komma på studiebesök eller om de kan ordna en workshop eller kurs för er.

Tips till medlem

Vill du engagera dig i kulturverksamhet kan du göra så här:
• Beställ handboken Skapa loss – så organiserar du kulturaktiviteter, som kulturprojektet tagit fram, med konkreta tips på hur man genomför en kulturaktivitet. Den finns att beställa hos SRF materialservice.
• Om du vet vad du vill anordna för aktivitet – kolla med andra inom föreningen om du kan få fler med dig. Kanske kan föreningen eller distriktet efterlysa medlemmarnas intresse i sina kanaler.
• Kontakta studieförbund och hör om de kan hjälpa till. Om där inte finns tillräckligt med intresse på orten – undersök möjligheten att mötas på distans och därigenom få kontakt med medlemmar från hela landet.

Beställ Skapa loss-handboken

Det treåriga kulturprojektet Skapa Loss är slut och nu finns projektets lärdomar samlade i en handbok, som är tänkt att fungera som ett stöd för dig som vill fortsätta organisera kulturverksamhet. Boken har titeln ”Skapa loss – så organiserar du kulturaktiviteter” och innehåller bland annat tips vid planering, marknadsföring och genomförande av en aktivitet, men även inspirerande exempel från kulturprojektets aktiviteter. Boken finns i följande läsmedia: svartskrift, punktskrift, tal och som wordfil.
Beställ den kostnadsfritt via mejl från: material@srf.nu
eller ring på telefon: 08-39 92 20.