En syninstruktör visar en brukare hur en daisyspelare fungerar.
På Almåsa Havshotell finns nu en kurslokal med två utbildningskök att använda för rehabilitering.

SRF:s utbildning för syn- och hörselinstruktörer

Nu pågår sluttampen av Synskadades Riksförbunds första egendrivna utbildning riktad till syn- och hörselinstruktörer. Tillsammans med Hörselskadades Riksförbund hoppas förbundet att på sikt kunna minska ett kompetensglapp.

text: Caroline Gollungberg

Karin Hjalmarson, utbildnings- och utvecklingsansvarig på Iris Förvaltning, ser ett stort behov av utbildningen som hon de senaste månaderna har ansvarat över. Tolv utbildningsplatser blev tretton och det stora intresset har även grundat för en ny kursstart redan i höst.
– Det har väckt ett väldigt stort intresse. Jag hoppas att utbildningen kommer att bidra till att synskadade personer kan bli mer självständiga i sin vardag. En syn- och hörselinstruktör kan ge träning i hemmiljön i lugn och ro, säger Karin Hjalmarson.

Hon förklarar vidare att det finns mycket kvar att göra och poängterar vikten av att utbildningen går hand i hand med politiska beslut. Det här är ett bra exempel på hur synskaderörelsen kan jobba gemensamt på ett bra sätt, menar hon.
– SRF är påverkansorganisationen och det är de som kan driva på att kommunerna avsätter medel för att anställa en syn- och hörselinstruktör. På vissa håll har yrkesutövarna dessutom väldigt låg sysselsättningsgrad. Man skulle vilja att de får mer tid att arbeta. Det här är viktiga intressepolitiska frågor för SRF. Sedan kan vi på Iris förvaltning tillhandahålla den mer affärsmässiga utbildningsdelen. Det är styrkan i synskaderörelsen, att vi kan göra saker tillsammans och ha olika ingångar i det arbetet.

Perspektiv har flera gånger belyst frågan om syn- och hörselinstruktörer och att det inte finns någon utbildning i Sverige, trots ett stort behov av professionen. Tidigare fanns utbildningen på Hagabergs folkhögskola.
Hur kommer det sig att organisationerna tar ansvaret att hålla en sådan här kurs?
– Vi vet ju alla hur det står till med synrehabiliteringen i Sverige. Den utbildning som fanns på Hagaberg är nedlagd och därför är behovet stort av en ny utbildning. Synskaderörelsen har under långt tid i historien gått före och gjort saker själva och sedan låtit staten ta över, säger Karin Hjalmarson.
Har du fler exempel på när det har varit så?
– Ja, när det gäller talböcker så började det en gång med de blindas bibliotek, som blev en förstatligad myndighet 1980. Det är ett väldigt tydligt exempel på det.

Kursen har påverkats av den ökade spridningen av covid-19 och har inte kunnat avslutas då det var planerat, men enligt Karin Hjalmarson är det bara en kort tid kvar tills Sverige har tretton färdigutbildade syn- och hörselinstruktörer. En av dessa är Camilla Hallstedt. Hon har arbetat som syn- och hörselinstruktör i Norrtälje kommun i två och ett halvt år. För henne har utbildningen varit mycket efterlängtad.
– Jag har inte haft någon utbildning utan bara gått på kortare föreläsningar. Jag har fått lära mig själv helt enkelt, så att få den här utbildningen nu är toppen.

En sak som hon tycker har varit särskilt meningsfullt är gruppdynamiken, där fyra deltagare själva hade erfarenhet av hur det är att leva med synnedsättning.
– Det var väldigt bra. När föreläsarna beskriver saker är det inte säkert att man förstår med en gång, men när en synskadad deltagare berättar vad det innebär för den så förstår man bättre.

Camilla Hallstedt anser att utbildningen kommer bidra till att hon kan hjälpa sina brukare bättre i framtiden, nu när hon har en utbildning.
– Alla utbildningar ger lärdom och jag kommer kunna hjälpa dem bättre och mer ingående, förklara och bemöta. Utbildningen kommer absolut hjälpa. Ju mer kunskap man har desto säkrare blir man, säger hon.

Karin Hjalmarson tror att utbildningen kan ge ringar på vattnet.
– Det finns ett stort behov och engagemang för rehabilitering inom synskaderörelsen. En viktig del har varit att utveckla rekreationen på Almåsa Havshotell så att den innehåller mer rehabiliterande inslag. När kursen började var det ett startskott för att anpassa en kurslokal med två utbildningskök. Dessa kan nu användas av många andra typer av verksam-
heter på Almåsa.

Och det är ännu mer på gång inom området. Iris förvaltning har fått i uppdrag av Synskadades Stiftelse att se över hur de kan bidra med rehabilitering i egen regi, som komplement till övrig rehabilitering i samhället. Utöver det har våren mycket att erbjuda (se anslutande annons). Och för den som är eller vill bli syn- och hörselinstruktör och vill utbilda sig på samma sätt som Camilla Hallstedt, så kommer en ny chans redan i år.
– Vi planerar för en ny kurs under hösten 2021 och vi kommer även att utveckla rekreationen på Almåsa Havshotell med olika typer av temahelger, som it-helger och träningshelger, så att man på ett roligt sätt kan få nytta i sin vardag, säger Karin Hjalmarson. 

Optometri

Kunskaper om människans ögon, syn, synsystem och synprocesser/perception, samt hur inre och yttre faktorer påverkar synen.