Vilhelm Ekensteen har solglasögon.

Till minne av Vilhelm Ekensteen

Tidigare SRF-medarbetaren och funktionshinderaktivisten Vilhelm Ekensteen har avlidit i en ålder av 79 år.

Ingen dag i Vilhelm Ekensteens liv har gått utan kamp och mod att möta utmaningar och bekämpa fördomar. Han var aktiv i SRF och i DHR under 1980 och 90-talen. Vilhelm hade både en grav synnedsättning och ett rörelsehinder. Han jobbade på SRF, var en ideolog och deltog i framtagandet av principprogram och senare även studiematerial.

Vilhelm var en av grundarna till den radikala föreningen Anti-handikapp på 60-talet. Han skrev boken ”På folkhemmets bakgård”, där han skapade det nya handikappbegreppet, tidigt 70-tal. Boken planeras nu tryckas om.
När rättighetslagarna LSS och LASS kom, kämpade Vilhelm för att lagens intentioner och rättigheter skulle förverkligas. Vilhelm var med och grundade IFA Intressegruppen För Assistans.

Familjen var viktig och lyckan stor när dottern föddes, sorgen drabbade när hustrun dog alltför tidigt. Trots utmaningarna byggde Vilhelm en framtid.
Jag återsåg Vilhelm i styrelsen i FÖR Föreningen För Delaktighet, som bjuder in politiker och funktionshinderorganisationer, skriver debattartiklar och driver opinion.

Styrelsen hade ett telefonmöte på kvällen den 22 september. Vilhelms röst har låtit alltmer ansträngd men han deltog ändå. Nästa dag fick jag veta att Vilhelm somnat in i sitt hem – aktiv in i det sista. Han skulle snart fylla 80 år.
En av funktionshinderrörelsens giganter har gått ur tiden, kvar är kampen för allas lika värde och rätt till delaktighet, genom att fortsätta minns vi dig bäst.
Våra tankar går till anhöriga och vänner.
Tiina Nummi Södergren, första vice ordförande SRF